Gå tilbake til:
Du er her:

Slik blir det med Kemneren

Kemneren som egen etat blir historie i høst. Mesteparten av de ansatte blir overført til Skatteetaten, men en god del blir værende i kommunen fordelt på ulike etater.

I desember 2019 vedtok Stortinget at oppgaven som skatteoppkrever skal overføres fra kommunene til Skatteetaten. Kemneren er skatteoppkrever i Bergen i tillegg til andre oppgaver på vegne av kommunen.  Eiendomsskatt, kommunekassererfunksjon og innkreving av kommunale krav er noen eksempler.

Utsatt til november

Egentlig var planen at omorganiseringen skulle skje fra 1. juni 2020. På grunn av koronakrisen er dette skjøvet på. Nå er det 1. november som er dagen for endringen. Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom har siden stortingsvedtaket jobbet med å forberede omorganiseringen i dialog med de ansatte og enhetene som skal ta imot medarbeiderne fra Kemneren. Nå har byrådet vedtatt fremtidig organisering.

- Som alle andre kommuner må vi forholde oss til hva Stortinget har vedtatt og gjøre det beste ut av det. Det må føles spesielt for de ansatte å se et helt fagmiljø bli oppdelt. Jeg er sikker på at både de som går til Skatteetaten og de som blir værende i kommunen kommer til å fortsette den gode jobben for samfunnet, sier finansbyråd Erlend Horn.

Finansbyråden er glad for den gode prosessen som har vært både med berørte byrådsavdelinger og de ansattes organisasjoner.

35 av 115 årsverk blir i kommunen

Infografikk Kemner
Slik blir årsverkene hos Kemneren fordelt mellom Skatteetaten og avdelinger i Bergen kommune.
 

Kemneren har 115 årsverk. Av disse skal 80 overføres til Skatteetaten som en virksomhetsoverdragelse. Dette gjelder avdelingene som jobber med å kreve inn skatt og avgift, kontrollerer arbeidsgivere og som behandler søknader om å få ettergitt eller satt ned skatt.

Byrådet har nå vedtatt hvordan resten av Kemneren skal organiseres. Dette gjelder rene kommunale oppgaver som å kreve inn eiendomsskatt og kommunale avgifter og behandling av egenbetaling for opphold på institusjon. Denne delen av Kemneren omfatter 35 årsverk.

Flesteparten går til LRS

De fleste - 18 - av disse årsverkene kommer til å bli overført til Lønns- og regnskapssenteret (LRS). Det gjelder avdelingene Betalingsservice og innfordring hos Kemneren. Med dette kommer LRS vil å vokse fra 65 til 83 årsverk.

Eiendomsskattekontoret, som har fem årsverk, kommer til å bli etablert som ny avdeling i Etat for bygg og eiendom.

Gruppen som i dag jobber med å behandle og fastsette egenbetaling for opphold i institusjon blir etablert som en egen avdeling i Etat for vurdering og rehabilitering (tidligere Etat for forvaltning) i Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet.

Noen ansatte får nye arbeidsoppgaver i Innbyggerservice og Bergen byarkiv.

Les dokumentene

Les sakene fra byrådet 7. mai