Gå tilbake til:
Du er her:

Slik fordeles krisetilskuddet til serveringsbransjen i Bergen

Byrådet har bestemt kriterier og tildeling av statens ekstratilskudd til det kommunale næringsliv. Til sammen fordeles 32,14 millioner kroner i Bergen.

Stortinget har gitt ekstra statlig tilskudd til kommunene for å kompensere lokalt næringsliv som har tapt inntekt som følge av koronatiltak høsten 2020. I bystyremøtet 16. desember besluttet bystyret at disse midlene skulle gå som likviditetsstøtte til serveringsbransjen, og delegerte til byrådet å sette kriterier og organisere tildelingen. 

226 virksomheter

Byrådet har bestemt at det tas utgangspunkt i SSBs standard for næringsgruppering, denne svarer til EUs standard (NACE). Bedrifter registrert med et utvalg NACE-koder, og som samtidig har skjenkebevilling, omfattes av ordningen. Det er:

  • 56.101 Drift av restauranter og kafeer
  • 56.102 Drift av gatekjøkken
  • 56.301 Drift av puber
  • 56.309 Drift av barer ellers

Bedrifter som er gått konkurs, utgår, mens bedrifter som startet i 2020 og har skjenkebevilling, er tatt med. Til sammen er det 226 virksomheter. 

Ivaretar småbedrifter

Nivået på kompensasjonen blir basert på omsetningstall fra 2019. For å ivareta lokale småbedrifter, er det lagt opp til relativt sett høyere tilskudd til små virksomheter slik:

  • Omsetning på over 30 millioner: får 200.000 kroner.
  • Omsetning på 3-30 millioner: får 150.000
  • Omsetning på under 3 millioner: får 100.000

- Starter før jul

- Kompensasjonen skal utbetales så raskt det lar seg gjøre. Vi starter utsendingene umiddelbart etter byrådets vedtak, og planlegger at utbetalingene skal kunne starte allerede før nyttår. Forutsatt at bedriftene melder inn kontonummer og alle nødvendige opplysninger, vil alle tilskuddene kunne være ferdig utbetalt tidlig i januar, sier finansbyråd Erlend Horn. 

Alle bedrifter som får tilskudd, blir nå kontaktet direkte via kommunens SvarUt-løsning. Da er det viktig at man raskest mulig melder inn alle nødvendige data via det digitale skjemaet i løsningen. 

Det vil i brevet til mottakerne presiseres at kontonummer skal tilhøre bedriften. Det kan ikke mottas tilskudd til privat konto. Bergen kommune vil foreta stikkprøvekontroller av at rett kontonummer er oppgitt.

Les mer om fremgangsmåte i byrådssaken

- Vi er fullstendig klar over at disse midlene ikke strekker til for å kompensere næringslivet vårt for den høsten de har vært igjennom, men vi håper denne spissede og hurtige ordningen inn mot serveringsbransjen kan bidra til å redde arbeidsplasser i tiden fremover. Vår oppfordring til Stortinget og Regjeringen er å styrke kompensasjonsordningene over nyttår, samt komme med ytterligere tiltak for å få næringslivet gjennom den pågående krisen, sier Horn.  

Les dokumentene i saken

Les sakene fra byrådet 22. desember