Gå tilbake til:
Du er her:

Utlyser ny kompensasjonsordning

Bergen kommune har fått tildelt 27 millioner kroner fra staten til lokale virksomheter som ble rammet av koronatiltak i desember og januar.

Byrådet har lagt frem en sak om den nye kompensasjonsordningen og ber bystyret om fullmakt til å gjennomføre denne og kommende ordninger. Bystyret behandlet saken 26. januar. Kommunen åpner opp for søknader fra 1. februar 2022.

- Vi skal sørge for at ordningen kommer kjapt på plass og at pengene kommer raskt til dem som trenger dem. Koronatiltakene før jul og i begynnelsen av januar har satt mange virksomheter i byen vår i en økonomisk skvis, sier byråd for finans, næring og eiendom Per-Arne Hvidsten Larsen.

Den nye kompensasjonsordningen er ikke rettet mot en spesiell del av næringslivet i Bergen. Den er ment for alle virksomheter som har hatt omsetningssvikt eller økte kostnader på grunn av koronatiltak i desember 2021 og januar 2022.

- Stortinget har en ytterlige runde med kommunal kompensasjonsordning til behandling i disse dager. Totalt er det snakk om 500 millioner kroner. Hvis kriteriene tillater det, ønsker byrådet å bruke Bergens del av den tildelingen til å utvide rammen for denne tilskuddsordningen, sier Hvidsten Larsen.

De 27 millionene er det Bergen kommune ble tildelt i den sjette tildelingsrunden fra Staten. Den syvende runden er nå til behandling i Stortinget. I løpet av de seks rundene til nå har Bergen kommune blitt tildelt 228,3 millioner kroner. I 2021 betalte kommunen ut 198,9 millioner kroner i kompensasjon til lokale virksomheter. Totalt ble 865 tilskudd betalt ut.

Saken går videre til behandling i utvalg og bystyre.

Les dokumentene i saken