Gå tilbake til:
Du er her:
En ku spiser fra hånden til en person
SKAL IKKE KUES: Byrådet lister opp tiltak for dyrevelferd som er gjort i anskaffelsene. Å handle dyrevennlige produkter fra storfe og fjørfe har størst effekt på dyrevelferden.
Bilde: Nina Blågestad

Vil gjøre dyrisk gode innkjøp

Byrådet har laget en oversikt over hvilke tiltak som er gjort for dyrevelferd i kommunens anskaffelser. Hensynet til dyrenes ve og vel blir ivaretatt i nye konkurranser.

– Dyr har en egenverdi. Derfor skal vi ta hensyn til hvordan dyrene har det når kommunen gjør innkjøp. Vi har allerede en god del avtaler på plass. Dyrevelferden vil bli ytterligere styrket etter hvert som nye konkurranser blir lyst ut, sier byråd for finans, næring og eiendom, Per-Arne Hvidsten Larsen. 

Egg og sjampo 

Byrådet legger frem en sak til bystyret som redegjør for dagens praksis når det gjelder krav til dyrevelferd i kommunens anskaffelser. Det er en oppfølging av bystyrets vedtak av anskaffelsesstrategien 2022-2025 og den tilhørende handlingsplanen. 

I redegjørelsen er det en oversikt over hvilke anskaffelsesområder hvor det blir stilt krav til dyrevelferd. Det er i hovedsak innenfor områdene mat, men kommunen har også slike krav til ullvarer, såper, sjampoer og vaskemidler. 

Krav i nye konkurranser 

– For å få størst effekt på dyrevelferden, har vi prioritert å handle dyrevennlige produkter fra fjørfe og storfe. Dette er produkter som egg, kyllingkjøtt, melk og meieriprodukter, sier finansbyråden. 

Dyrevelferd vil inngå som krav etter hvert som nye konkurranser blir lyst ut. Et eksempel er at det i kommende konkurranser om formingsmateriell vil det bli stilt krav om at fjær er restprodukt fra kjøttproduksjon og ikke er plukket av levende fugler. Av hygieniske årsaker bruker ikke kommunen dun og fjær i dyner og puter. 

Kan bli dyrere  

En videre satsing på dyrevelferd i anskaffelsene vil kunne medføre økte kostnader ved gjennomføring av konkurranser og oppfølging av kontrakter, samt at de konkrete innkjøpene kan bli dyrere. Ambisjonsnivået kan økes, men da må det bli satt av nødvendige økonomiske midler til satsingen. 

Merkostnaden ved å kjøpe økologiske egg er allerede ivaretatt i eksisterende budsjetter, og det er satt av én million kroner årlig til dyrevennlige anskaffelser som skal kompensere enheter i Byrådsavdeling for helse og omsorg for økte kostnader på middagsavtalen. Beregninger gjort av Innkjøp konsern viser imidlertid at overgang til økologisk melk og meieriprodukter vil innebære økte årlige kostnader på ca. 1,7 millioner kroner kun for Etat for sykehjem. 

Saken  blir behandlet av byrådet 25. oktober, og går videre til behandling i utvalg og bystyre. 

Les dokumentene i saken 

Les sakene fra byrådet 25. oktober