Gå tilbake til:
Du er her:

Uke 10

2. - 6. mars 2020

Mandag

  • 13.00 Møte med veidirektøren

Tirsdag

  • 11.30 Byrådskonferanse

Onsdag

  • 09.45 Innledning SUSCHOICE på Høgskulen på Vestlandet
  • 13.30 Møte om parkering ved Arena Nord
  • 18.00 Folkemøte i Loddefjord

Torsdag

  • 10.00 Byrådsmøte
  • 12.00 Møte med Angard ang. Spelhaugen
  • 13.00 Møte om C-tomten

Fredag

  • Interne møter

Eksterne møter og arrangement som kommer til i løpet av uken vil bli lagt inn i ukeplanen før denne blir journalført, i tråd med §6-5 Møteregister i Reglement for byrådet 2016-2019. Spørsmål om ukeplanen kan rettes til politisk rådgiver Eline Aresdatter Haakestad på telefon 41857400 og Epost: eline.haakestad@bergen.kommune.no.