Gå tilbake til:
Du er her:

Uke 11

9. - 13. mars 2020

Mandag

  • Interne møter

Tirsdag

  • 11.30 Byrådskonferanse

Onsdag

  • 12.00 Bystyremøte

Torsdag

  • 11.40 Møte med Strömma ang. stenging av Torget og Bryggen
  • 12.00 Møte med LUKS ang. stenging av Torget og Bryggen

Fredag

  • Interne møter

Grunnet korona-situasjonen har flere møter blitt avlyst, og framover avholder byråden kun møter som er avgjørende for den daglige driften.

Eksterne møter og arrangement som kommer til i løpet av uken vil bli lagt inn i ukeplanen før denne blir journalført, i tråd med §6-5 Møteregister i Reglement for byrådet 2016-2019. Spørsmål om ukeplanen kan rettes til politisk rådgiver Eline Aresdatter Haakestad på telefon 41857400 og Epost: eline.haakestad@bergen.kommune.no.