Gå tilbake til:
Du er her:

Uke 35

30. august - 3. september

Mandag

  • 09.00 Konstituerende byrådsmøte

Tirsdag

  • Interne møter

Onsdag

  • 12.05 Panelsamtale om brukerundersøkelse PBE
  • 13.00 Politisk styringsgruppemøte Byvekstavtale for Bergensområdet med Samferdselsdepartementet
  • 14.30 Møte om forbrenningsanlegget i Rådalen og CO2-håndtering med Olje- og energidepartementet

Torsdag

  • Budsjettkonferanse
  • 09.30 Byrådsmøte

Fredag

  • Budsjettkonferanse