Uke 15

10.-14. April

Mandag:

Helligdag

Tirsdag:

>1045: Møte med politisk ledelse i Arbeids og Inkluderingsdepartementet

>Interne møter gjennom dagen

Onsdag: 

>1000: Møter på Stortinget

>1200: Møte med byrådet i Oslo

Torsdag: 

>0930: Byrådsmøte

>1030: Møte med Jusbuss 

>1500: Innspillsmøte i forbindelse med planarbeidet på oppvekstfeltet

Fredag: 

>Interne møter gjennom dagen

>1200: Besøk på Krisesenteret Bergen og omegn