Uke 23

05.-09. Juni

Mandag: 

>Interne møter gjennom dagen. 

Tirsdag:

>Interne møter gjennom dagen

Onsdag: 

>Interne møter gjennom dagen

>1600: Møte i Utvalg for helse og sosial

Torsdag: 

>0930: Byrådsmøte

>1445: Møte med HVL

Fredag: 

>Interne møter gjennom dagen