Gå tilbake til:
Du er her:

Uke 42

12. – 18. oktober

Mandag

 • 10.00 Stabsmøte
 • 12.30 fast partimøte Arbeiderpartiet
 • Interne møter

Tirsdag

 • 09.00 Forretningsutvalget
 • 09.15 Møte i Utvalg for politisk styring
 • 10.00 Konferanse «Det nye Vestland»
 • 11.30 Byrådskonferanse
 • 14.30 Møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide

Onsdag

 • Budsjettkonferanse
 • 16.00 Møte i kontrollutvalget

Torsdag

 • 09.30 Byrådskonferanse
 • 10.00 Byrådsmøte
 • 12.00 Arbeidsgruppemøte Havbyen Bergen
 • Interne møter
 • 18.30 Gruppemøte Arbeiderpartiet

Fredag

 • Interne møter
 • 12.00 Møte i DSSU - Det sentrale samarbeidsutvalg

Eksterne møter og arrangement som kommer til i løpet av uken vil bli lagt inn i ukeplanen før denne blir journalført, i tråd med §6-5 Møteregister i Reglement for byrådet 2016-2019. Spørsmål om ukeplanen kan rettes til politisk rådgiver Linda Lein på Epost: Linda.Lein@Bergen.kommune.no