Gå tilbake til:
Du er her:

Uke 43

19. – 25. oktober

Mandag

 • 10.00 Stabsmøte
 • 12.30 Fast partimøte Arbeiderpartiet
 • 16.00 Styremøte i Arbeiderpartiet i Bergen

Tirsdag

 • 08.30 Byrådsmøte
 • 08.45 Møte i forretningsutvalget  
 • 10.00 Møte i Bergen bystyre  

Onsdag

 • Interne møter
 • 11.30 byrådskonferanse

 • 15.00  Møte med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende budsjettet for 2021

Torsdag

 • 10.00 Byrådsmøte
 • Interne møter
 • 13.00 Politirådsmøte
 • 16.30 Middag og møte med det Sjømilitære samfunn

Fredag

 • 08.30 Møte med Storbynettverket KS
 • Interne møter


Eksterne møter og arrangement som kommer til i løpet av uken vil bli lagt inn i ukeplanen før denne blir journalført, i tråd med §6-5 Møteregister i Reglement for byrådet 2016-2019. Spørsmål om ukeplanen kan rettes til politisk rådgiver Linda Lein på Epost: Linda.Lein@Bergen.kommune.no