Gå tilbake til:
Du er her:

Uke 44

26. oktober - 01. november

Mandag 

 • 09.00 Samling i UFPS (Utvalg for fullmakter og politisk styring) 
 • 13.00 Fast partimøte Arbeiderpartiet 
 • interne møter 
 • 18.30 Representantskap i AiB 

Tirsdag 

 • 09.00 Møte i Forretningsutvalget 
 • 11.30 Byrådskonferanse 
 • 14.30 Møte med nabokommuner ang. koronasituasjonen i Bergen 
 • Interne møter 
 • 20.00 Byrådskonferanse 

Onsdag 

 • 09.00 Byrådskonferanse 
 • 09.30 Byrådsmøte 
 • 09.45 Møte i Eldrerådet 
 • 11.30 Møte mellom Bergen kommune og aktører fra utelivs- og serveringsbransjen 
 • interne møter 

Torsdag 

 • 10.00 byrådsmøte 
 • 12.00 Styremøte i Vest-Norges Brusselkontor 
 • interne møter 

Fredag 

 • 10.00 Møte i Bergensalliansen 
 • 13.00 Byrådsmøte 
 • interne møter 

 

Eksterne møter og arrangement som kommer til i løpet av uken vil bli lagt inn i ukeplanen før denne blir journalført, i tråd med §6-5 Møteregister i Reglement for byrådet 2016-2019. Spørsmål om ukeplanen kan rettes til politisk rådgiver Linda Lein på Epost: Linda.Lein@Bergen.kommune