Gå tilbake til:
Du er her:

Eduardo Hans Andersen (Ap)

Byråd for kultur, frivillighet og inkludering

Eduardo Hans Andersen er utdannet lærer (adjunkt) ved Bergen lærerhøgskole. I tillegg til å arbeide som lærer har han jobbet i kulturlivet som artist i flere år, han har skrevet flere bøker, og han har i mange år vært en markant bidragsyter i Bergens Tidende. Byråden har også hatt flere ulike jobber som gir ham bred erfaring og allsidighet, blant annet som miljøterapeut for flyktninger.

Eduardo Hans Andersen har blant annet ansvaret for:

Byråd Eduardo Hans Andersen
Byråd Eduardo Hans Andersen
Bilde: Andrew M.S. Buller
  • Mangfolds- og likestillingspolitikk
  • Bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger
  • Kunst- og kulturpolitikk
  • Arkiv, bibliotek og museum

Mest mulig kultur til flest mulige bergensere 

Kultur skaper glede, det skaper samhold og den gir nye perspektiver. Uten kulturen blir Bergen et fattig sted å være.

Heldigvis er det rikt, Bergen flommer over av spennende kultur. Byråden ønsker å befeste og styrke den posisjonen Bergen har som kulturby. I Bergen finnes det et stort spekter av ulike kunst – og kulturuttrykk, og det mangfoldet ønsker byråden å ta vare på. Det skal være et tilbud til alle bergensere, og alle kulturarbeidere skal føle seg sett og hørt.  

Mangfoldsbyen Bergen skal være en fordomsfri by

Mangfold er et nøkkelord i byrådens tanker om Bergen. Alle skal bli møtt med respekt, uavhengig av bakgrunn. Byråden vil arbeide aktivt for at Bergen skal være et likestilt samfunn der alle blir ivaretatt uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelser, kjønnsidentitet og seksuell orientering.

Byråden har også ansvaret for frivilligheten, som han ønsker å gi best mulige rammevilkår til, og han har ansvaret inkludering – et felt han brenner for. Byråden arbeidet i flere år med flyktninger og er spesielt opptatt av at denne gruppen skal bli møtt med både varme og kunnskap.

Ukeplan

Kontaktinformasjon

Bilder av byrådet: Se presserom