Gå tilbake til:
Du er her:

Katrine Nødtvedt (MDG)

Byråd for kultur, sosial og inkludering

Byråd Katrine Nødtvedt
Byråd Katrine Nødtvedt
Bilde: Nina Blågestad

Katrine Nødtvedt ble valgt inn i bystyret høsten 2019. Hun er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, og kommer fra stilling som doktorgradsstipendiat ved NHH. 

Hun har tidligere vært leder for ungdomsorganisasjonen RE:ACT, der hun har arbeidet med tema knyttet til både inkludering, mangfold og klima- og miljøsaken. 

Katrine Nødtvedt har ansvaret for: 

 • Mangfolds- og likestillingspolitikk
 • Bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger
 • Sosialtjeneste
 • Psykisk helse
 • Rustjenester
 • Bolig
 • Barnevern
 • Helsestasjoner
 • Skolehelsetjeneste
 • Områdesatsing
 • Kunst- og kulturpolitikk
 • Arkiv, bibliotek og museum

Byråden er svært opptatt av at Bergen skal være en åpen, fargerik og levende by, og at alle skal ha tilgang på kulturelle aktiviteter og møteplasser der de bor, enten det er i sentrum eller i de ytre bydelene. 

- Jeg brenner for et samfunn som er godt for både mennesker og miljø, der mer tid og penger går med til å skape og oppleve kunst og kultur, og mindre til ressurskrevende materielt forbruk. Et blomstrende kulturliv er essensielt for å skape en grønn by, og for å knytte folk sammen på tvers av ulike bakgrunner. 

CV:

Ukeplaner:

Se ukeplaner for Katrine Nødtvedt

Kontakt:

Kontaktinformasjon til byrådene og politiske rådgivere
Bilder av byrådet: Se presserom