Gå tilbake til:
Du er her:

Roger Valhammer (Ap)

Byrådsleder

Fotografi av byrådsleder Roger Valhammer
Byrådsleder Roger Valhammer
Bilde: Vidar Langeland

Roger Valhammer er byrådsleder fra 25. april 2019 og ledet da et byråd utgått fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Fra 29. oktober 2019 leder han et byråd utgått fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Roger Valhammer kommer fra stillingen som byråd for barnehage, skole og idrett som han tiltrådte i august 2018. Han har tidligere jobbet som strategisk rådgiver i Sparebanken Vest, og som rådgiver i Handel og Kontor. Roger Valhammer er utdannet samfunnsviter med master i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen, og har i tillegg en master i ledelse fra handelshøyskolen BI. 

Han har vært medlem av Bergen bystyre siden 2011 og medlem av komite for miljø og byutvikling og komite for helse og sosial. 

Byrådslederen er byens lokale statsminister, og lederen for byregjeringen. Han har hovedansvaret for å koordinere byrådets arbeid, og for helhetlig samordning av arbeidet til den enkelte byråd. Han har også ansvaret for at byrådet samlet arbeider for å oppnå målene i "Tiltredelseserklæringen" og den politiske plattformen, som ligger til grunn for byrådets arbeid. 

Bergen skal være en rettferdig og god by å leve i for alle, uavhengig av hvor du bor i byen, uavhengig av hvor stor lommeboken din er, og uavhengig av hvilken utdannelse du har. Byrådet skal sørge for gode velferdstjenester for befolkningen, og en trygg økonomistyring i en åpen og inkluderende kommune. Bergen skal en være foregangskommune når det gjelder klima og miljø, og vi skal føre en aktiv næringspolitikk som legger til rette for verdiskapning og nye ideer i byen vår – sier Roger Valhammer. 

Å få være byrådsleder i verdens beste by, Bergen - gjør meg veldig stolt og ydmyk, og det et arbeid jeg gleder meg stort til. Sammen med resten av byrådet gleder jeg meg til å ta fatt på oppgaven. 

CV:

Ukeplaner:

Se ukeplan for Roger Valhammer

Kontakt:

Kontaktinformasjon til byrådene og politiske rådgivere