Gå tilbake til:
Du er her:

Ruth Grung (Ap)

Byråd for arbeid, sosial og bolig

Byråd Ruth Grung
Byråd Ruth Grung
Bilde: Asle Bentzen

Ruth Grung har vært stortingsrepresentant fra 2013 og ut inneværende valgperiode. Tidligere har hun vært fylkestingsrepresentant og kommunalråd i Bergen kommune. Som kommunalråd var hun leder av komite for miljø og byutvikling. Ruth Grung var byråd for barnehage, skole og idrett 2001-2002 i Anne Grete Strøm-Erichsen sitt byråd.  Hun har også vært avdelingsleder i Trygdeetaten og formidlingssjef ved Fagopplæringskontoret i Hordaland fylkeskommune.

Ruth Grung har dessuten hatt en lang rekke verv i styrer, råd og utvalg.

Ruth Grung sitt ansvarsområde er:

 • Sosialtjeneste
 • Psykisk helse
 • Rustjenester
 • Bolig
 • Barnevern
 • Helsestasjon
 • Skolehelsetjeneste
 • Tjenester til utviklingshemmede
 • Områdesatsing
 • HR-feltet og arbeidsgiverpolitikk
   

Ukeplan

Kontakt:

Kontaktinformasjon til byrådene og politiske rådgivere
Bilder av byrådet: Se presserom