Gå tilbake til:
Du er her:

Thor Haakon Bakke (MDG)

Byråd for klima, miljø og byutvikling

Fotografi av byråd Thor Haakon Bakke
Byråd Thor Haakon Bakke
Bilde: Vibeke Blich

Thor Haakon Bakke kommer fra jobb i Kreftforeningen hvor han arbeidet med kreftomsorg og frivillighet. Tidligere har han vært ansatt i stortingsgruppen til Miljøpartiet De Grønne (2015-2016). Valgperioden 2015-2019 var han vararepresentant til Bergen bystyre. 

Thor Haakon Bakke har en bachelorgrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen, med mastergrad i ledelse og administrasjon fra London School of Economics and Political Science. 

Thor Haakon Bakke har ansvaret for: 

  • Byutvikling
  • Byggesaker
  • Miljøpolitikk
  • Samferdsel
  • Offentlige planer
  • Vann og avløp
  • Private reguleringsplaner
  • Kulturminnevern
  • Klimafeltet

Byråden brenner for at Bergen skal ta sin del av ansvaret for å redusere klimagassutslipp. For å oppnå dette er det helt nødvendig med grønn byutvikling, der mennesker og miljø settes i sentrum. Slik politikk gir også god luft og gode bomiljø. 

- Jeg gleder meg enormt mye til å gjøre Bergen til en grønnere og bedre by for alle. Jeg vil få fortgang i utbyggingen av sykkelveier, prioritere mennesker framfor biler, og ta vare på naturmangfoldet samtidig som vi kutter kraftig i klimagassutslippene. Dette må skje samtidig som vi har et blikk for det enkelte nabolag: En god by for barna, er en god by for alle. 

CV:

Ukeplaner:

Se ukeplaner for Thor Haakon Bakke

Kontakt:

Kontaktinformasjon til byrådene og politiske rådgivere