Gå tilbake til:
Du er her:

Byrådsmøtet 25. november er avlyst

Byrådsmøtet 25. november er avlyst og sakene er utsatt til neste møte.

Møtet ble utsatt og sakene er utsatt til neste møte: 

Vedtak

I tillegg skal byrådet behandle flere skjenkesaker. 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak: 

  • kun klagesaker på sakskartet

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.