Gå tilbake til:
Du er her:

Byrådssakene til 1. desember er klare

Blant de aktuelle sakene er rullering av handlingsplan for selvmordsforebygging, og avvikling av anbudsordning for hjemmehjelp.

Torsdag 1. desember holder byrådet møte. 

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.