Gå tilbake til:
Du er her:

Dag Inge Ulstein er byråd for finans, innovasjon og eiendom

Dag Inge Ulstein kommer fra stilling som utviklingssjef ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Han var byråd for sosial, bolig og områdesatsing i perioden 2013-2014. Han har en bachelorgrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen og en bachelorgrad i teologi fra Norsk lærerakademi.

Byråd Dag Inge Ulstein har ansvaret for:

  • Budsjett og økonomiplan
  • Omstillingsarbeidet i kommunen
  • Innkjøp og konkurranse
  • Arbeidsgiverpolitikken
  • IKT
  • Eierskap
  • Eiendom

- Bergen er i konkurranse med andre store byer i Europa om å være et attraktivt sted å bo, arbeide, investere og oppleve. Forutsigbar og trygg økonomisk styring av byen og gode tjenester, er derfor avgjørende viktig. Driften av Bergen kommune skal være så effektiv og økonomisk ansvarlig som mulig. Derfor må det være samsvar mellom kommunens inntekter og kostnader. Byrådet skal føre en aktiv omstillingspolitikk i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. Kommunens ansatte er essensielle i arbeidet med å gjøre kommunen mer effektiv, sier byråd Dag Inge Ulstein.

- Bergen kommune er i en utfordrende økonomisk situasjon. Derfor står det tydelig i byrådsplattformen at alle nye satsinger må ses i lys av budsjettet og det handlingsrommet som til en hver tid finnes. En ansvarlig og stram økonomisk styring er derfor viktig for å sikre fremtidige generasjoner, og det tjenestebehovet som kommer i takt med forventet befolkningsvekst.

Kontakt

Søk i politiske saker

Søk i politiske saker og dokumenter
Åpne registeret for politiske saker

Gaveregister

Ønsker du innsyn i gaveregisteret for byrådene sender du en epost til: byradslederbergen.kommune.no

Les Retningslinjer for folkevalgte for å gi og ta imot gaver
Registeret er offentlig.