Gå tilbake til:
Du er her:

Veke 4

25. - 31. januar 2016

Måndag:
Stabsmøte på byrådsavdelinga
Møte med Studentsamskipnaden i Bergen

Tysdag:
Internmøte
Byrådskonferanse
Møte om flyktningsituasjonen i regi av seniorgruppa til Arbeiderpartiet i Bergen
Folkemøte om områdesatsing, Indre Laksevåg

Onsdag:
Komiteopplæring, komite for helse- og sosial

Torsdag:
Byrådsmøte
Møte i styringsgruppa for «Ny energi rundt Damsgårdssundet»

Dette er eit utdrag av vekeplanen. Spørsmål om planen kan rettast til politisk rådgjevar Peder Lofnes Hauge på telefon 95122689