Gå tilbake til:
Du er her:

Ukeplan

16.-20. august 2019

Mandag
09.00 Ukentlig stabsmøte

Tirsdag
11.00 Byrådskonferanse
14.00 Byrådets time
15.00 Møte med BKK

Onsdag

Torsdag
10.00 Byrådsmøte
13.00 Hovedsammenslutningens arbeisutvalg
17.00 KrFs kontaktgruppemøte

Fredag
08.00 KrFs ukentlige morgenmøte

Dette er bare et utdrag av ukeplanen. Har du spørsmål, kontakt politisk rådgiver Jon Olav Økland på tlf. 986 75 840, jon.okland@bergen.kommune.no

Endelig ukeplanen journalføres i tråd med §6-5 Møteregister i Reglement for byrådet 2016-2019.