Gå tilbake til:
Du er her:

Harald Schjelderup er byrådsleder fra 22. oktober 2015 og leder et byråd utgått fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Harald Schjelderup har vært medlem av bystyret og nestleder i komite for finans i perioden 2011-2015. Han er utdannet cand.polit. fra Universitetet i Bergen og har tidligere vært daglig leder i Kavlifondet og leder for Bergensscenarier 2020.

I perioden 1999-2003 var han politisk rådgiver for ordfører/byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Byrådslederen er byens lokale statsminister, og lederen for byregjeringen. Han har hovedansvaret for å koordinere byrådets arbeid, og for helhetlig samordning av arbeidet til den enkelte byråd. Han har også ansvaret for at byrådet samlet arbeider for å oppnå målene i "Tiltredelseserklæringen" og den politiske plattformen, som ligger til grunn for byrådets arbeid.

- Bergen skal være en rettferdig og inkluderende by, der alle har like muligheter. Bergensere i alle aldre skal kunne leve gode liv i byen vår. Det nye byrådet skal sørge for gode velferdstjenester og trygg økonomistyring i en åpen og inkluderende kommune. I tillegg skal vi føre en aktiv næringspolitikk og legge til rette for økt verdiskaping i samarbeid med resten av regionen. Bergen skal være en foregangskommune når det gjelder miljø og klima, med ambisjon om å bli Norges grønneste storby, sier byrådsleder Harald Schjelderup

Kontakt

Søk i politiske saker

Søk i politiske saker og dokumenter
Åpne registeret for politiske saker

Gaveregister

Ønsker du innsyn i gaveregisteret for byrådene sender du en epost til: byradslederbergen.kommune.no

Les Retningslinjer for folkevalgte for å gi og ta imot gaver
Registeret er offentlig.