Gå tilbake til:
Du er her:

Ukeplan uke 19

Mandag

09.00 Stabsmøte

14.00 Møte med Bymuseet

13.15 Møte med SIlje Vallestad

Tirsdag

10.00 Møte med Venstres gruppeleder

11.00 Byrådskonferanse

Onsdag

14.00 Møte med kulturministeren

16.00 Komitémøte

Torsdag

Byråden deltar på Triennalen i Venezia

Fredag

Byråden deltar på Triennalen i Venezia

Lørdag

14.00 Besøk hos Fana kulturhus

18.00 Gullruten

Søndag

Eksterne møter og arrangement som kommer til i løpet av uken vil bli lagt inn i ukeplanen før denne blir journalført, i tråd med §6-5 Møteregister i Reglement for byrådet 2016-2019. For spørsmål om ukeplanen, kontakt politisk rådgiver Tallak Rundholt på tlf. 482 33 775 eller e-post tallak.rundholt@bergen.kommune.no.