Gå tilbake til:
Du er her:

Ukeplan uke 20

Mandag

Hele dagen: Fagfag med byrådsavdelingen

Tirsdag

10.00 Møte med Venstres gruppeleder

11.00 Byrådskonferanse

14.30 Møte med Norsk Klimastiftelse

15.30 Møte hos Nyskapingsparken

17.00 Medlemsmøte, Venstre

19.00 Venstres gruppemøte

Onsdag

09.00 Møte hos Bergen Næringsråd

10.30 Møte med Akvariet i Bergen

12.00 Besøk hos Bergen Technology Centre

17.30 Innspillsmøte om Ekserserhuset

Torsdag

09.00 Byrådsmøte

12.00 Møte med dataspillbransjen

Fredag

Grunnlovsdagen og di

Lørdag

Søndag

Eksterne møter og arrangement som kommer til i løpet av uken vil bli lagt inn i ukeplanen før denne blir journalført, i tråd med §6-5 Møteregister i Reglement for byrådet 2016-2019. For spørsmål om ukeplanen, kontakt politisk rådgiver Tallak Rundholt på tlf. 482 33 775 eller e-post tallak.rundholt@bergen.kommune.no.