Gå tilbake til:
Du er her:

Ukeplan uke 25

Mandag

Hele dagen: Budsjettkonferanse

Tirsdag

10.00 Møte med Venstres gruppeleder

11.00 Byrådskonferanse

Onsdag

Hele dagen: Bystyremøte

Torsdag

10.00 Byrådsmøte

12.00 Møte i ekstern samarbeidsgruppe, Bergen 950 år

13.30 Møte i Venstres valgkamputvalg

16.00 Bystyremøte dag 2

Fredag

13.00 Møte med Venstres gruppeleder

14.00 Generalforsamling, Buzz

Lørdag

Søndag

Heldagsskolering, Venstres kandidater

Eksterne møter og arrangement som kommer til i løpet av uken vil bli lagt inn i ukeplanen før denne blir journalført, i tråd med §6-5 Møteregister i Reglement for byrådet 2016-2019. For spørsmål om ukeplanen, kontakt politisk rådgiver Tallak Rundholt på tlf. 482 33 775 eller e-post tallak.rundholt@bergen.kommune.no.