Gå tilbake til:
Du er her:

Ukeplan uke 32

Mandag

09.00 Stabsmøte

Tirsdag

10.00 Møte med Venstres gruppeleder

11.00 Byrådskonferanse

Onsdag

12.00 Besøk hos Hordaland Teater

Torsdag

10.00 Byrådsmøte

11.30 Valgmøte hos NHO

Fredag

09.00 Møte i Venstres valgkamputvalg

Lørdag

Søndag

Eksterne møter og arrangement som kommer til i løpet av uken vil bli lagt inn i ukeplanen før denne blir journalført, i tråd med §6-5 Møteregister i Reglement for byrådet 2016-2019. For spørsmål om ukeplanen, kontakt politisk rådgiver Tallak Rundholt på tlf. 482 33 775 eller e-post tallak.rundholt@bergen.kommune.no.