Gå tilbake til:
Du er her:

Ukeplan uke 33

Mandag

10.00 Åpning av studieåret ved HVL

Tirsdag

Byråden på Arendalsuka

14.30 Møte med konserndirektør i Vy

Onsdag

12.00 Møte om cruisepolitikk (Oslo)

Torsdag

10.00 Byrådsmøte

12.00 Møte med Zefyr

Fredag

Første skoledag

Lørdag

Søndag

Eksterne møter og arrangement som kommer til i løpet av uken vil bli lagt inn i ukeplanen før denne blir journalført, i tråd med §6-5 Møteregister i Reglement for byrådet 2016-2019. For spørsmål om ukeplanen, kontakt politisk rådgiver Tallak Rundholt på tlf. 482 33 775 eller e-post tallak.rundholt@bergen.kommune.no.