Gå tilbake til:
Du er her:

Ukeplan uke 34

Mandag

10.00 Stabsmøte

Tirsdag

10.00 Møte med Venstres gruppeelder

11.00 Byrådskonferanse

Onsdag

11.30 Lunsj med kor og elitekorps

15.00 Møte med Hordaland fylkeskommune

Torsdag

Hele dagen: Budsjettkonferanse

Fredag

Hele dagen: Budsjettkonferanse

Lørdag

Søndag

Eksterne møter og arrangement som kommer til i løpet av uken vil bli lagt inn i ukeplanen før denne blir journalført, i tråd med §6-5 Møteregister i Reglement for byrådet 2016-2019. For spørsmål om ukeplanen, kontakt politisk rådgiver Tallak Rundholt på tlf. 482 33 775 eller e-post tallak.rundholt@bergen.kommune.no.