Gå tilbake til:
Du er her:

Ukeplan uke 37

Mandag

10.00 Stabsmøte

20.00 Venstres valgvake

Tirsdag

Ingen møter

Hele dagen: Budsjettkonferanse

Torsdag

09.30 Byrådsmøte

Fredag

Ingen møter

Lørdag

Søndag

Eksterne møter og arrangement som kommer til i løpet av uken vil bli lagt inn i ukeplanen før denne blir journalført, i tråd med §6-5 Møteregister i Reglement for byrådet 2016-2019. For spørsmål om ukeplanen, kontakt politisk rådgiver Tallak Rundholt på tlf. 482 33 775 eller e-post tallak.rundholt@bergen.kommune.no.