Gå tilbake til:
Du er her:

Les byrådssakene fra 22. september

Av aktuelle saker er endringsforslag av forskrift om vannforsyning og drikkevann, ungdomsplan for Bergen og rapport om ensomhet og psykisk helse blant eldre.

Torsdag 22. september holdt byrådet møte, og behandlet blant annet følgende saker: 

Vedtak  

Innstillinger 

Se saksregister 

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.