Gå tilbake til:
Du er her:

Linn Kristin Engø er byråd for barnehage, skole og idrett. I perioden 21. oktober - 29. oktober 2019 var hun også byråd for finans, innovasjon og eiendom.

Linn Kristin Engø har en bachelorgrad i historie fra Universitetet i Bergen og kommer fra stillingen som politisk rådgiver for tidligere byrådsleder Harald Schjelderup. Hun er også medlem av Bergen bystyre siden 2011.

Byråd Linn Kristin Engø har ansvaret for:

  • Barnehager
  • Skoler
  • Idrett

Hun brenner for at Bergen skal bli en bedre by å vokse opp i for alle barn, uavhengig av deres bakgrunn og bosted.

Byråden vil jobbe for at familier i Bergen kan få plass i nærbarnehagen, og barnehagehverdagen skal være trygge og inspirerende for både barn og ansatte. Byrådet har som mål å øke andelen kommunale barnet.

På byens skoler skal alle barn og unge oppleve å bli sett, hørt og møtt med utgangspunkt i egne forutsetninger. De som har behov for ekstra tilrettelegging skal oppleve god oppfølging. Byråden er overbevist om at tillit til lærerne og deres faglige vurderinger er avgjørende for at byens barn skal lære og trives i Bergensskolen.

Idretten i Bergen preges av tusenvis av frivillige, foreldre og trenere. Byråden vil jobbe for at alle innbyggere i Bergen kan være aktive og få muligheten til å ta del i den organiserte idrett. Det forutsetter gode og attraktive anlegg i alle deler av byen, gratis leie av haller og anlegg og et godt samarbeid med lag og klubber.

- Barnehagene, skolene og idretten spiller helt avgjørende roller i arbeidet med å utjevne sosiale forskjeller. Mitt mål er at alle barn i Bergen skal ha like muligheter til å skape seg den fremtiden de ønsker seg.

Kontakt

Besøksadresse:
Peter Mozfeldts gate 2
Vis større kart
Mer kontaktinfo

Gaveregister

Ønsker du innsyn i gaveregisteret for byrådene sender du en epost til: byradslederbergen.kommune.no

Les Retningslinjer for folkevalgte for å gi og ta imot gaver
Registeret er offentlig.

Søk i politiske saker

Søk i politiske saker og dokumenter
Åpne registeret for politiske saker