Gå tilbake til:
Du er her:

Pål Hafstad Thorsen er byråd for barnehage, skole og idrett

Pål Hafstad Thorsen har vært medlem av Bergen bystyre siden 2003 og var leder av komite for oppvekst i perioden 2011-2015.

Byråd Pål Hafstad Thorsen har ansvaret for:

  • Barnehager
  • Skoler
  • Idrett

- For meg er det viktig at alle barn i Bergen får en god oppvekst som gir dem like muligheter i livet. Da må vi sørge for barnehager og skoler med høy kvalitet, og gode fritidstilbud. Byrådet vil prioritere tidlig innsats gjennom å styrke første og andre trinn med flere lærere. Dette vil gi skolene mulighet til å tilpasse undervisningen bedre til hver enkelt elev. Vi skal også sørge for godt inneklima i alle skolebygg, fjerne tidstyver og bygge ut flere barnehageplasser slik at alle ettåringer kan få tilbud om plass, sier byråd Pål Hafstad Thorsen.

- Barn, unge, personer med funksjonsnedsettelser og inaktive skal få mulighet til å være mer fysisk aktive i Bergen. Derfor skal den organiserte og uorganiserte idretten ha gode rammevilkår, og gratisprinsippet skal legges til grunn som en generell hovedregel. Jeg vil jobbe for at idretten opplever kommunen som en pålitelig støttespiller.

Kontakt

Politiske saker

Få oversikt over møter, finn saksdokumenter eller spørsmål stilt i styrer, råd og utvalg.
Åpne politiske saker og spørsmålsregister

Gaveregister

Ønsker du innsyn i gaveregisteret for byrådene sender du en epost til: byradslederbergen.kommune.no

Les Retningslinjer for folkevalgte for å gi og ta imot gaver
Registeret er offentlig.