Gå tilbake til:
Du er her:

Rebekka Ljosland er byråd for helse og omsorg.

Rebekka Ljosland er utdannet sykepleier og kommer fra stilling som sykepleier ved Haraldsplass Diakonale sykehus. Hun har vært medlem av Bergen bystyre i perioden 2011-2015 og av komite for kultur, idrett og næring.

Byråd Rebekka Ljosland har ansvaret for:

  • Barnevern
  • Helsetjenester
  • Funksjonshemmede
  • Eldre og særlig omsorgstrengende
  • Skjenkepolitikk

- Bergen skal være en trygg og god plass å leve, uavhengig hvor folk bor eller hvilken bakgrunn de har. Mye av forutsetningen for dette er et godt helsetilbud og en varm eldreomsorg, sier byråd Rebekka Ljosland.

- Det trengs både et godt tverrfaglig arbeid innad i kommunen, mellom primærhelsetjenesten og spesialhelsetjenesten, og et helhetlig forebyggende arbeid knyttet til livsstilsykdommer, rus og psykisk helse.

- Det er viktig å ikke sette likhetstegn mellom eldre og helse- og omsorgstjenester. Jeg mener at fremtidens eldrepolitikk også må handle om inkluderende arbeidsliv, frivillighet, boligbygging, transport, og tilrettelegging for en sosial og aktiv alderdom. En må bli flinkere til å se på eldrebølgen som en ressursbølge og gi eldre en god og meningsfull alderdom.

Kontakt

Søk i politiske saker

Søk i politiske saker og dokumenter
Åpne registeret for politiske saker

Gaveregister

Ønsker du innsyn i gaveregisteret for byrådene sender du en epost til: byradslederbergen.kommune.no

Les Retningslinjer for folkevalgte for å gi og ta imot gaver
Registeret er offentlig.