Gå tilbake til:
Du er her:

Uke 35

26.-30.august

Mandag

Internt møte

Åpner Vann- og avløpsetatens dialogkonferanse om fleksible og kostnadseffektive avløpsrenseanlegg

Åpner nye Holbergsallmenningen

Tirsdag

Byrådsmøte

Møte med Bergen Næringsråds ressursgruppe for byutvikling

Innleder om KPA for Nordisk Ministerråds arbeidsgruppe for Bærekraftige byer og stedutvikling, samling i regi av Hordaland fylkeskommune

Onsdag

Møte med Fellesforbundet sin avdeling på Haakonsvern og ledelsen for logistikk ( FLO )

Åpner Bymiljøetatens oppgraderte anlegg i Kanadaskogen ved Tennebekk/Svartatjørn

Møte i Verdensarvrådet

Torsdag

Byrådsmøte

Møte i Komite for miljø og byutvikling

Fredag

Besøker Bergen Matfestival

Spørsmål til byådens kalender kan rettes til byrådens politiske rådgiver, Tarje Iversen Wanvik, e-post tarje.wanvik@bergen.kommune.no eller telefon 970 70 987.