Gå tilbake til:
Du er her:

Sakene til byrådet 15. april er klare

Av aktuelle saker er ny språkpolitisk plan for Bergen kommune, midlertidig ungdomsskole i Bergenhus bydel og kulturstrategi for eldre.

På sitt møte torsdag 15. april skal byrådet blant annet behandle følgende saker: 

Vedtak

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak: 

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret