Gå tilbake til:
Du er her:

Sakene til byrådet 23. september er klare

Aktuelle saker er blant annet oppfølging av arbeidstidsbestemmelsene i Bergen kommune, sak om sortering av matavfall og forslag om å fjerne 50 år gammel eiendomsklausul.

På sitt møte torsdag 23. september skal byrådet blant annet behandle følgende saker: 

Vedtak

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak: 

 

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret