Gå tilbake til:
Du er her:

Sakene til byrådet 25. februar er klare

Av aktuelle saker er bilfritt Torget og Bryggen i 2021, plan for bymiljøtunnel, budsjett for rådhuset, bosetting av flyktninger og finansiering av vaksinasjonsprosjektet under koronapandemien.

På sitt møte torsdag 25. februar skal byrådet blant annet behandle følgende saker: 

Vedtak

Saker der byrådet fatter vedtak.

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak: 

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret