Gå tilbake til:
Du er her:

Sakene til byrådet 30. juni er klare

Av aktuelle saker er årsmelding for Havbyen Bergen og rekruttering ansatte til helsesektoren.

Torsdag 30. juni holder byrådet møte.  

Vedtak  

 Innstillinger 

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak: 

Se saksregister 

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.