Gå tilbake til:
Du er her:
Fra venstre: Byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt (MDG), byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa (KrF), byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke (MDG), byrådsleder Roger Valhammer (Ap), byråd for finans, næring og eiendom Erlend Horn (V), byråd for barnehage, skole og idrett, Linn Kristin Langley-Rasmussen Engø (Ap) byråd for arbeid, sosial og bolig Lubna Boby Jaffery (Ap).
Bilde: Vibeke Blich

Nytt byråd på plass - slik blir endringene på byrådsavdelingene

Byrådsleder Roger Valhammer har nå konstituert nytt byråd. Samtidig får noen byrådsavdelinger nye navn, og det foretas noen organisatoriske endringer.

- Jeg er stolt over å kunne presentere et særdeles kompetent byråd, sa byrådsleder Roger Valhammer da han presenterte de nye byrådene tirsdag.

Det nye byrådet

Det nye byrådet hadde konstituerende møte 29. oktober klokken 10.00 og består av følgende medlemmer:

 • Byrådsleder Roger Valhammer (Ap)
 • Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke (MDG)
 • Byråd for finans, næring og eiendom Erlend Horn (V)
 • Byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa (KrF)
 • Byråd for arbeid, sosial og bolig Lubna Boby Jaffery (Ap)
 • Byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt (MDG)
 • Byråd for barnehage, skole og idrett, Linn Kristin Langley-Rasmussen Engø (Ap)

Mer om ansvarsområder, bakgrunn og hva den enkelte byråd vil jobbe for innen sitt område, vil bli tilgjengelig på byrådene sine sider.

Endringer på byrådsavdelinger

I forbindelse med konstitueringen og endringene i byrådet Valhammer får flere byrådsavdelinger nye navn, og det foretas samtidig noen organisatoriske endringer:

 • Byrådsleders avdeling
 • Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom
  - Ansvarsområdet næring flyttes til denne byrådsavdelingen
  - Etat for landbruk blir en etat under byrådsavdelingen
 • Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling
  - Ansvarsområdet klima flyttes denne byrådsavdelingen.
 • Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet
  Ansvarsområdene frivillighet (dvs. frivillighetssentraler og eldresentre) og tro og livssyn flyttes til denne byrådsavdelingen.
 • Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig
  - Ansvarsområdet HR (HR-konsern) flyttes til denne byrådsavdelingen.
  - Bedriftshelsetjenesten og HR bemanning blir enheter på nivå 2 under denne byrådsavdelingen
  - Etat for tjenester for utviklingshemmede og Etat for barn og familie blir etater under denne byrådsavdelingen
 • Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
  - Skolehelsetjenesten overføres fra Etat for barn og familie og blir en del av Etat for skole under denne byrådsavdelingen.
 • Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling
  - Etat for inkludering blir en etat under denne byrådsavdelingen.
  - Ansvarsområdet LHBTI/likestilling/kvinnepolitikk flyttes fra tidligere sosial bolig og inkludering og til denne byrådsavdelingen.

Politisk plattform

Mandag 28. oktober presentert byrådspartiene Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Venstre og Kristelig folkeparti byrådets politisk plattform.

Saksdokumenter

Alle sakspapirene fra konstituerende møte, finner du i politisk saksarkiv under dagens møte.