Gå tilbake til:
Du er her:

Vigdis Anita Gåskjenn er byråd for helse og omsorg fra 6. desember 2016

Vigdis Anita Gåskjenn er utdannet siviløkonom fra NHH og kommer fra stilling som administrasjons- og finansdirektør ved CMI.

Byråd Vigdis Anita Gåskjenn har ansvaret for:

  • Barnevern
  • Helsetjenester
  • Funksjonshemmede
  • Eldre og særlig omsorgstrengende
  • Skjenkepolitikk

- Bergen er en by hvor vi søker å tilrettelegge for gode og meningsfulle liv i alle livets faser, uavhengig av den enkeltes funksjonsevne og sosiale bakgrunn. Det er derfor avgjørende at vi har den enkelte innbygger i fokus; ikke minst dem som selv ikke er i stand til å tale sin sak. Dette gir et godt grunnlag for gode møter mellom kommunen og dem som har behov for tjenester.

- Kommunens mange dyktige og dedikerte medarbeidere, er nøkkelpersoner, ikke minst i de konkrete møtene med brukerne. Tverrfaglig samarbeid, vilje til å stadig utvikle oss og god ressursbruk er forutsetninger for at vi også i fremtiden kan ha helse og omsorgstjenester av god kvalitet. Helse og omsorgstjenesten trenger varme hjerter og kloke hoder, både fra de profesjonelle helsearbeiderne og fra en stor og viktig frivillig sektor.

Kontakt

Politiske saker

Få oversikt over møter, finn saksdokumenter eller spørsmål stilt i styrer, råd og utvalg.
Åpne politiske saker og spørsmålsregister

Gaveregister

Ønsker du innsyn i gaveregisteret for byrådene sender du en epost til: byradslederbergen.kommune.no

Les Retningslinjer for folkevalgte for å gi og ta imot gaver
Registeret er offentlig.