Gå tilbake til:
Du er her:

Politiske møter

På grunn av situasjonen med koronasmitte vil forretningsutvalgsmøte tirsdag 23. mars bli avholdt som fjernmøte. Møtet er åpent for publikum og presse i Det gamle Rådhus.

Forretningsutvalget

Forretningsutvalget består av ordfører, varaordfører og alle utvalgsledere og nestledere.

Klagenemnden

Klagenemnden behandler klager på enkeltvedtak som treffes av kommunale organer. Klagenemndens møter vil normalt være lukket på grunn av lovbestemt taushetsplikt.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er valgt av bystyret for å forestå det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på dets vegne. Utvalget skal videre påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Valgstyret

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg, stortingsvalg og eventuelle folkeavstemminger. Valgstyret er ansvarlig for at valgoppgjøret foregår på riktig måte og behandler klager på gjennomføring av kommunestyrevalget Valgstyret oppnevner nye varamedlemmer til bystyret i forbindelse med uttreden.

(01.04.2009)