Gå tilbake til:
Du er her:

Forretningsutvalget

Forretningsutvalget består av ordfører, varaordfører og alle utvalgsledere og nestledere.

Klagenemnden

Klagenemnden behandler klager på enkeltvedtak som treffes av kommunale organer. Klagenemndens møter vil normalt være lukket på grunn av lovbestemt taushetsplikt.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er valgt av bystyret for å forestå det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på dets vegne. Utvalget skal videre påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Valgstyret

Etter valgloven skal det i hver kommune være et valgstyre, valgt av kommunestyret. I Bergen har valgstyret 13 medlemmer.