Gå tilbake til:
Du er her:

Forretningsutvalget

Forretningsutvalget består av ordfører, varaordfører og alle utvalgsledere og nestledere.

Forretningsutvalget tilrettelegger og samordner aktivitetene i bystyret og bystyrets organer. Utvalget fordeler sakene fra byrådet og kontrollutvalget til bystyreutvalgene, og innstiller til bystyret i saker om bystyrets indre forhold.Utvalget vurderer om vilkårene for realitetsbehandling av lovlighetskontroller, representantforslag og innbyggerforslag er oppfylt og avgjør videre behandling av de to siste. Forretningsutvalget har tilsyns- og arbeidsgiveransvar for Bystyrets kontor og Byombudet, og fører tilsyn med de folkevalgtes arbeidsvilkår.

Forretningsutvalget møtes hver tirsdag i Det gamle Rådhus.

Oversikt over forretningsutvalget medlemmer finner du her.

Forretningsutvalgets møteplan kan du se her.