Gå tilbake til:
Du er her:

Klagenemnden

Klagenemnden behandler klager på enkeltvedtak som treffes av kommunale organer. Klagenemndens møter vil normalt være lukket på grunn av lovbestemt taushetsplikt.

Klagenemnden behandler klager på enkeltvedtak som treffes av kommunale organer, så langt ikke annet følger særskilt av unntaksbestemmelser.

Klagenemnden har fem faste medlemmer som velges av bystyret, men utvides med to personer ved behandlingen av personaljuridiske saker. Byrådet er faglig sekretariat for klagenemnden i saker som ikke er avgjort av byrådet eller byrådsavdelingene.

Bystyrets kontor er faglig sekretariat for klagenemnden når det gjelder klager over vedtak som er gjort av byrådet eller byrådsavdelingene.

Leder: Petter William Haraldsen Haugland (H), p.w.haraldsen@gmail.com
Nestleder: Arne Jakob Vik Olsen (A), arne.olsen@bergen.kommune.no;
Rådgiver: Ragnar Zakariassen, ragnar.zakariassen@bergen.kommune.no

"Fra tro til kunnskap". Veileder i bruk av IPLOS-sumrapporter

Registrering av IPLOS-data i kommunen

Oversikt over skårinndeling