Gå tilbake til:
Du er her:

Valgstyret

Etter valgloven skal det i hver kommune være et valgstyre, valgt av kommunestyret. I Bergen har valgstyret 13 medlemmer.

Etter valgloven skal det i hver kommune være et valgstyre, valgt av kommunestyret. I Bergen har valgstyret 13 medlemmer og alle 11 partier i bystyret er representert. Du finner oversikt over medlemmene i valgstyret her.

Valgstyret skal administrere kommunestyre- og fylkestingsvalg, stortingsvalg, sametingsvalg og eventuelle folkeavstemminger. Valgstyret er ansvarlig for at valgoppgjøret foregår på riktig måte. Valgstyret har og som oppgave å oppnevne varamedlemmer til bystyret i forbindelse med suppleringsvalg.

Valgstyrets møter er åpne.

Du finner valgstyrets møteplan her.