Gå tilbake til:
Du er her:
Byombudet skal påse at det ikke blir gjort feil eller urett mot den enkelte innbygger i den kommunale forvaltningen.
Byombudets side