Gå tilbake til:
Du er her:

Oppgaver og ansvar

Bystyrekomiteene har ansvar for å avgi innstilling i saker som skal vedtas i bystyret. Komiteene har også myndighet til å avgjøre enkelte saker. I tillegg har de en viktig oppgave med tilsyn og kontroll.

Bystyrekomiteenes ledelse

Her finner du kontaktinformasjon til ledelsen og administrasjonen for bystyrekomiteene.

Budsjettbehandling

Hovedansvaret for budsjettbehandlingen for bystyrets organer er lagt til komiteene.

Politiske saker

Få oversikt over møter, finn saksdokumenter eller spørsmål stilt i styrer, råd og utvalg.
Åpne politiske saker og spørsmålsregister

Politikerregister

Oversikt over politikere i Bergen kommune, og deres politiske verv og økonomiske interesser.
Åpne politikerregisteret