Gå tilbake til:
Du er her:

Behandlede saker

Les sakene fra bystyret 21. november

Bystyret har blant annet vedtatt utvidelse av Midttun skole, handlingsplan for forebygging av selvmord og delstrekning 2 av sykkelstamvei i Fana.

(21.11.2018)

Les sakene fra bystyret 24. oktober

Av aktuelle saker er begrensninger i cruisetrafikken, strategi for Torget og styrking av nærdemokratiet.

(24.10.2018)

Les sakene fra bystyret 19. september

Av aktuelle saker er flytting av planlagte bomstasjoner, bosetting av flyktninger og innbyggerinitiativ om stasjonsplass ved jernbanen. Møtet startet med at byrådet la frem forslag til bybudsjett 2019.

(19.09.2018)

Les sakene fra bystyret 20. juni

Aktuelle saker er ny Tveiterås skole, sykkeltrasé til Sandviken, plan mot marin forsøpling og status for flere helsetjenester. Bystyret vil også ha mindre matsvinn og flere kvinnelige gatenavn i Bergen.

(20.06.2018)

Les sakene fra bystyret 30. mai

Bystyret har gjort endelig vedtak om å etablere Myrdal idrettspark i Åsane og bevilger 5,2 millioner kroner til konkursboet etter sykkel-VM.

Gå til oversikt (30.05.2018)

Her er sakene fra bystyret onsdag 25. april

Av aktuelle saker er fremdrift for Bybanen til Fyllingsdalen, ny plan for dyrevelferd og lokalisering av kulturhus i Fyllingsdalen. Sak om nytt idrettsanlegg på Myrdal ble utsatt.

(25.04.2018)

Les sakene fra bystyret onsdag 21. mars

Av aktuelle saker er rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn, gjennomgang av ti enkeltsaker i barnevernet og kommunalt oppkjøp av leiegårder for å sikre god områdesatsing i Laksevåg.

(21.03.2018)

Les sakene fra bystyret 21. februar

Bystyret har vedtatt at områdene Slettebakken og Sletten skal videreutvikles, og har bestemt hvor de to nye bomstasjonene i sentrum skal stå. Og nå bedres kårene for nynorsk i Bergen kommune.

(21.02.2018)

Les sakene fra bystyret 31. januar

Bystyret har valgt trasé for Bybanen i Sandviken, vedtatt rammeplan for SFO, ny kunstplan for Bergen og vedtatt finansiering for kulturhus i Åsane.

(31.01.2018)

Les sakene fra bystyret tirsdag 19. desember

Bystyret har vedtatt bybudsjett for 2018, ny organisering av Bergen legevakt og den nye bypakken Miljøløftet. Saken om trasevalg for Bybanen i Sandviken ble utsatt.

(19.12.2017)

Her er sakene fra bystyret 22. november

Bystyret har blant annet vedtatt forbud mot eldre ildsteder, plan for rusfeltet og behandlet saker om borgerlige vigsler.

(22.11.2017)

Les sakene fra bystyret 25. oktober

Bystyret gir grønt lys til plan for Nygårdstangen, forbereder kommunen for borgerlige vielser og avvikler dagens normtidssystem i hjemmetjenestene.

(25.10.2017)

Les sakene fra bystyret 27. september

Bystyret har fått overlevert byrådets forslag til bybudsjett 2018. Av aktuelle saker er bilfrie "hjertesoner" rundt skoler, tiltaksutredning for lokal luftkvalitet og kommunedelplan for områder i Ytrebygda.

(27.09.2017)

Les sakene fra bystyret 21. juni

Av aktuelle saker er Bybanen til Fyllingsdalen, ny byarena, kommunens budsjett, ny modulskole på Tunesflaten, utvidet områdesatsing og bekjemping av rotter uten gift.

Les mer og se web-TV (21.06.2017)

Les sakene fra bystyret 31. mai

Av aktuelle saker er ny byvekstavtale og bompengesøknad, vrakpantordning, innsats i forebygging av selvmord og fornying av SFO.

Les mer og se web-TV (31.05.2017)