Gå tilbake til:
Du er her:

Behandlede saker

Les sakene fra bystyret tirsdag 19. desember

Bystyret har vedtatt bybudsjett for 2018, ny organisering av Bergen legevakt og den nye bypakken Miljøløftet. Saken om trasevalg for Bybanen i Sandviken ble utsatt.

(19.12.2017)

Her er sakene fra bystyret 22. november

Bystyret har blant annet vedtatt forbud mot eldre ildsteder, plan for rusfeltet og behandlet saker om borgerlige vigsler.

(22.11.2017)

Les sakene fra bystyret 25. oktober

Bystyret gir grønt lys til plan for Nygårdstangen, forbereder kommunen for borgerlige vielser og avvikler dagens normtidssystem i hjemmetjenestene.

(25.10.2017)

Les sakene fra bystyret 27. september

Bystyret har fått overlevert byrådets forslag til bybudsjett 2018. Av aktuelle saker er bilfrie "hjertesoner" rundt skoler, tiltaksutredning for lokal luftkvalitet og kommunedelplan for områder i Ytrebygda.

(27.09.2017)

Les sakene fra bystyret 21. juni

Av aktuelle saker er Bybanen til Fyllingsdalen, ny byarena, kommunens budsjett, ny modulskole på Tunesflaten, utvidet områdesatsing og bekjemping av rotter uten gift.

Les mer og se web-TV (21.06.2017)

Les sakene fra bystyret 31. mai

Av aktuelle saker er ny byvekstavtale og bompengesøknad, vrakpantordning, innsats i forebygging av selvmord og fornying av SFO.

Les mer og se web-TV (31.05.2017)

Les sakene fra bystyret 26. april

Bystyret har vedtatt å fjerne bybanekunst ved Florida, går inn for LED-belysning langs kommunale veier og vil styrke seksualundervisning i bergensskolen.

Les sakene fra bystyret 22. mars

Bystyret har vedtatt ny idrettsplan for Bergen, plan for kjønns- og seksualitetsmangfold og plan for positive aktiviteter i Nygårdsparken.

Les sakene fra bystyret 22. februar

Bystyret har vedtatt tiltak mot overdosedødsfall, plan for 250 flere utleieboliger og plan for bruksendring på Bontelabo. Bystyret har også behandlet to innbyggerforslag.

(22.02.2017)

Les sakene fra bystyret 25. januar

Aktuelle saker er ny cruisestrategi, prinsipper for byskikk og byggehøyde, parkeringsdekning i Bergen, ny barnevernslov og tiltak mot parkering i sykkelfelt.

(25.01.2017)

Les sakene fra bystyret 14. desember

Bystyret har vedtatt budsjett for 2017 og økonomisk handlingsplan. Andre aktuelle saker er ny barnehagebruksplan og ny plan for barn og unge.

Les sakene fra bystyret 16. november

Bystyret har vedtatt handlingsplan mot fattigdom og ny plan for bedre skole. Av andre aktuelle saker er uttalelse til forskrift om midlertidig økte bompenger.

Gå til oversikt (16.11.2016)

Les sakene fra bystyret 19. oktober

Bystyret har vedtatt plan for psykisk helse, vil ha økt innsats mot trakassering i skolen og en trafikkfri "hjertesone" rundt skolene. Et innbyggerforslag om skatepark i Bergen fikk gjennomslag.

(19.10.2016)

Les sakene fra bystyret 21. september

Aktuelle saker er grønn strategi, plan for sykehjemmene og temakart for utbyggingsområder i Bergen.

(21.09.2016)

Les sakene fra bystyret 16. juni

Aktuelle saker er ny skolebruksplan, kommunesammenslåing, lokaldemokratireformen og budsjettjusteringer etter 1. tertial.