Gå tilbake til:
Du er her:

Behandlede saker

Les sakene fra bystyret onsdag 23. oktober

På det siste møtet for Bergen bystyre 2015-2019 ble det blant annet vedtatt plan mot vold i nære relasjoner, plan for urbant landbruk i Bergen og reglement for neste bystyreperiode.

(23.10.2019)

Les sakene fra bystyret 25. september

Av aktuelle saker er kommunedelplan for overvann, plan for smartere plastbruk og byrådets arbeid med FNs bærekraftsmål.

Gå til oversikt (25.09.2019)

Les sakene fra bystyret 19. og 20. juni

Bergen kommune erklærer klimakrise i Bergen. Av andre saker ny kommuneplanens arealdel, plan for vannforsyning og ny arkitekturstrategi, SFO-rabatt, vaksinasjon av barn og 1. tertialrapport for bybudsjettet.

Gå til oversikt (20.06.2019)

Les sakene fra bystyret 23. mai

Av aktuelle saker er nye bydelsstyrer, tiltak for å minske matsvinn og handlingsplan mot åpne russcener.

Gå til oversikt (23.05.2019)

Les sakene fra bystyret 10. april

Av aktuelle saker er forsterket innsats mot mobbing, seksuell helse, kortreist plastgjenvinning, studentboliger i repslageranlegget og ombygging av Lærerhøyskolen.

Gå til oversikt (10.04.2019)

Les sakene fra bystyret onsdag 13. mars

Av aktuelle saker er lokalisering av ny byarena, plassering av bybanedepot i Fyllingsdalen, rehabilitering av Bergen Rådhus og strategi for Matbyen Bergen.

(13.03.2019)

Les sakene fra bystyret 30. januar

Aktuelle saker er plan for å modernisere oppvekstfeltet, flomsikring av Nesttunvassdraget, plan for utviklingshemmede, bevaring av klostertomten i Kaigaten og full bydelsvis barnehagedeking i 2019.

(30.01.2019)

Les sakene fra bystyret 19. desember

Bystyret har vedtatt bybudsjett for 2019. På sakslisten var også etablering av en regnbueplass i Bergen og samarbeid om kollektivtrafikken i Bergen.

(19.12.2018)

Les sakene fra bystyret 21. november

Bystyret har blant annet vedtatt utvidelse av Midttun skole, handlingsplan for forebygging av selvmord og delstrekning 2 av sykkelstamvei i Fana.

(21.11.2018)

Les sakene fra bystyret 24. oktober

Av aktuelle saker er begrensninger i cruisetrafikken, strategi for Torget og styrking av nærdemokratiet.

(24.10.2018)

Les sakene fra bystyret 19. september

Av aktuelle saker er flytting av planlagte bomstasjoner, bosetting av flyktninger og innbyggerinitiativ om stasjonsplass ved jernbanen. Møtet startet med at byrådet la frem forslag til bybudsjett 2019.

(19.09.2018)

Les sakene fra bystyret 20. juni

Aktuelle saker er ny Tveiterås skole, sykkeltrasé til Sandviken, plan mot marin forsøpling og status for flere helsetjenester. Bystyret vil også ha mindre matsvinn og flere kvinnelige gatenavn i Bergen.

(20.06.2018)

Les sakene fra bystyret 30. mai

Bystyret har gjort endelig vedtak om å etablere Myrdal idrettspark i Åsane og bevilger 5,2 millioner kroner til konkursboet etter sykkel-VM.

Gå til oversikt (30.05.2018)

Her er sakene fra bystyret onsdag 25. april

Av aktuelle saker er fremdrift for Bybanen til Fyllingsdalen, ny plan for dyrevelferd og lokalisering av kulturhus i Fyllingsdalen. Sak om nytt idrettsanlegg på Myrdal ble utsatt.

(25.04.2018)

Les sakene fra bystyret onsdag 21. mars

Av aktuelle saker er rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn, gjennomgang av ti enkeltsaker i barnevernet og kommunalt oppkjøp av leiegårder for å sikre god områdesatsing i Laksevåg.

(21.03.2018)