Gå tilbake til:
Du er her:

Behandlede saker

Les sakene fra bystyret onsdag

Av aktuelle saker er rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn, gjennomgang av ti enkeltsaker i barnevernet og kommunalt oppkjøp av leiegårder for å sikre god områdesatsing i Laksevåg.

(21.03.2018)

Les sakene fra bystyret 21. februar

Bystyret har vedtatt at områdene Slettebakken og Sletten skal videreutvikles, og har bestemt hvor de to nye bomstasjonene i sentrum skal stå. Og nå bedres kårene for nynorsk i Bergen kommune.

(21.02.2018)

Les sakene fra bystyret 31. januar

Bystyret har valgt trasé for Bybanen i Sandviken, vedtatt rammeplan for SFO, ny kunstplan for Bergen og vedtatt finansiering for kulturhus i Åsane.

(31.01.2018)

Les sakene fra bystyret tirsdag 19. desember

Bystyret har vedtatt bybudsjett for 2018, ny organisering av Bergen legevakt og den nye bypakken Miljøløftet. Saken om trasevalg for Bybanen i Sandviken ble utsatt.

(19.12.2017)

Her er sakene fra bystyret 22. november

Bystyret har blant annet vedtatt forbud mot eldre ildsteder, plan for rusfeltet og behandlet saker om borgerlige vigsler.

(22.11.2017)

Les sakene fra bystyret 25. oktober

Bystyret gir grønt lys til plan for Nygårdstangen, forbereder kommunen for borgerlige vielser og avvikler dagens normtidssystem i hjemmetjenestene.

(25.10.2017)

Les sakene fra bystyret 27. september

Bystyret har fått overlevert byrådets forslag til bybudsjett 2018. Av aktuelle saker er bilfrie "hjertesoner" rundt skoler, tiltaksutredning for lokal luftkvalitet og kommunedelplan for områder i Ytrebygda.

(27.09.2017)

Les sakene fra bystyret 21. juni

Av aktuelle saker er Bybanen til Fyllingsdalen, ny byarena, kommunens budsjett, ny modulskole på Tunesflaten, utvidet områdesatsing og bekjemping av rotter uten gift.

Les mer og se web-TV (21.06.2017)

Les sakene fra bystyret 31. mai

Av aktuelle saker er ny byvekstavtale og bompengesøknad, vrakpantordning, innsats i forebygging av selvmord og fornying av SFO.

Les mer og se web-TV (31.05.2017)

Les sakene fra bystyret 26. april

Bystyret har vedtatt å fjerne bybanekunst ved Florida, går inn for LED-belysning langs kommunale veier og vil styrke seksualundervisning i bergensskolen.

Les sakene fra bystyret 22. mars

Bystyret har vedtatt ny idrettsplan for Bergen, plan for kjønns- og seksualitetsmangfold og plan for positive aktiviteter i Nygårdsparken.

Les sakene fra bystyret 22. februar

Bystyret har vedtatt tiltak mot overdosedødsfall, plan for 250 flere utleieboliger og plan for bruksendring på Bontelabo. Bystyret har også behandlet to innbyggerforslag.

(22.02.2017)

Les sakene fra bystyret 25. januar

Aktuelle saker er ny cruisestrategi, prinsipper for byskikk og byggehøyde, parkeringsdekning i Bergen, ny barnevernslov og tiltak mot parkering i sykkelfelt.

(25.01.2017)

Les sakene fra bystyret 14. desember

Bystyret har vedtatt budsjett for 2017 og økonomisk handlingsplan. Andre aktuelle saker er ny barnehagebruksplan og ny plan for barn og unge.

Les sakene fra bystyret 16. november

Bystyret har vedtatt handlingsplan mot fattigdom og ny plan for bedre skole. Av andre aktuelle saker er uttalelse til forskrift om midlertidig økte bompenger.

Gå til oversikt (16.11.2016)