Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehage og skole

Har tatt stilling til forslag om tilbud til evnerike elever

Bystyret har behandlet et privat forslag om etablering av tilbud om undervisning for evnerike elever i alle bydeler.

(22.11.2017)

Finansiering av Tunesflaten modulskole på plass

Bystyret har fattet gjennomføringsvedtak for finansiering av modulskole på Tunesflaten.

(23.06.2017)

Vil forebygge mobbing av hørselshemmede elever

Bystyret ber byrådet snarest gå i dialog med skolene i Bergen om hvordan mobbing av hørselshemmede elever kan forebygges og håndteres.

(21.06.2017)

Fornyer SFO-tilbudet i bergensskolen

Bystyret slutter seg til nye mål og forslag for SFO-tilbudet ved bergensskolen.

(31.05.2017)

Tar imot gave til møteplasser ved to skoler

Bystyret har behandlet sak om å etablere to nærmiljøanlegg ved Mjølkeråen og Kjøkkelvik skole.

(26.04.2017)

Budsjetterer for ny skolepaviljong ved Eidsvåg skole

Bystyret har vedtatt finansiering av erstatningslokaler for Eidsvåg skole som skal rehabiliteres. Bystyret forutsetter at elevene sikres trygg skolevei i byggeperioden.

(22.02.2017)

Støtter ikke innbyggerforslag om Nordvik skole

Bystyret avviser innbyggerforslaget "Nei til nedleggelse av Nordvik skole".

(22.02.2017)

Vil spørre elevene om mat- og helsefaget

Bystyret ber byrådet undersøke hvor tilfreds barn og unge er med mat- og helseundervisningen i grunnskolen.

(25.01.2017)

Justerer opptaksordningen for barnehager

Bystyret har vedtatt endringer i opptaksordningen for kommunale barnehager. Flere private barnehager følger kommunens opptaksordning, og det vil også gjelde dem.

(14.12.2016)

Har vedtatt ny barnehagebruksplan

Barnehagebruksplan 2016-2030 med tittelen "Rett bygg på rett sted til rett tid" er vedtatt av bystyret.

(14.12.2016)

Slik blir bybudsjettet for 2017

Bystyret har vedtatt kommunens budsjett for 2017 og økonomisk handlingsplan for 2017-2020. Her er endringene i din hverdag.

(14.12.2016)

Ny plan for bedre skole

Bystyret har vedtatt plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen 2016/17-2019/20.

(16.11.2016)

Tilbud til de som ikke vil delta på skolegudstjeneste

Bystyret ber byrådet sikre at alle skolene har et godt likeverdig tilbud til de som ikke ønsker å delta på gudstjeneste i skoletiden.

(16.11.2016)

Vil bekjempe mobbing i barnehagen

Bystyret ber byrådet vurdere om mobbing i barnehagen skal behandles som en del av handlingsplanen mot mobbing.

(16.11.2016)

Økt innsats mot trakassering i skolen

Bystyret vil øke innsatsen innen holdningsskapende arbeid når det gjelder grensesetting, seksuell trakassering og overgrep i bergensskolen.

(19.10.2016)