Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehage og skole

Har vedtatt rammeplan for SFO i Bergen

For første gang det vedtatt en rammeplan som gir retning for innhold, organisering og kvalitetsutvikling av SFO.

(31.01.2018)

Har vedtatt kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager

Bystyret har vedtatt Sammen for kvalitet – lek og læring. Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Bergen 2018-2021.

(31.01.2018)

Vil sikre likeverdig alternativ til skolegudstjeneste

Bystyret har behandlet et skriftlig spørsmål om alternative opplegg for elever til skolegudstjenester og andre høytider.

(31.01.2018)

Har tatt stilling til forslag om tilbud til evnerike elever

Bystyret har behandlet et privat forslag om etablering av tilbud om undervisning for evnerike elever i alle bydeler.

(22.11.2017)

Finansiering av Tunesflaten modulskole på plass

Bystyret har fattet gjennomføringsvedtak for finansiering av modulskole på Tunesflaten.

(23.06.2017)

Vil forebygge mobbing av hørselshemmede elever

Bystyret ber byrådet snarest gå i dialog med skolene i Bergen om hvordan mobbing av hørselshemmede elever kan forebygges og håndteres.

(21.06.2017)

Fornyer SFO-tilbudet i bergensskolen

Bystyret slutter seg til nye mål og forslag for SFO-tilbudet ved bergensskolen.

(31.05.2017)

Tar imot gave til møteplasser ved to skoler

Bystyret har behandlet sak om å etablere to nærmiljøanlegg ved Mjølkeråen og Kjøkkelvik skole.

(26.04.2017)

Budsjetterer for ny skolepaviljong ved Eidsvåg skole

Bystyret har vedtatt finansiering av erstatningslokaler for Eidsvåg skole som skal rehabiliteres. Bystyret forutsetter at elevene sikres trygg skolevei i byggeperioden.

(22.02.2017)

Støtter ikke innbyggerforslag om Nordvik skole

Bystyret avviser innbyggerforslaget "Nei til nedleggelse av Nordvik skole".

(22.02.2017)

Vil spørre elevene om mat- og helsefaget

Bystyret ber byrådet undersøke hvor tilfreds barn og unge er med mat- og helseundervisningen i grunnskolen.

(25.01.2017)

Justerer opptaksordningen for barnehager

Bystyret har vedtatt endringer i opptaksordningen for kommunale barnehager. Flere private barnehager følger kommunens opptaksordning, og det vil også gjelde dem.

(14.12.2016)

Har vedtatt ny barnehagebruksplan

Barnehagebruksplan 2016-2030 med tittelen "Rett bygg på rett sted til rett tid" er vedtatt av bystyret.

(14.12.2016)

Slik blir bybudsjettet for 2017

Bystyret har vedtatt kommunens budsjett for 2017 og økonomisk handlingsplan for 2017-2020. Her er endringene i din hverdag.

(14.12.2016)

Ny plan for bedre skole

Bystyret har vedtatt plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen 2016/17-2019/20.

(16.11.2016)