Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehage og skole

Utvider Midttun skole med 100 nye elevplasser

Bystyret har vedtatt endelig finansiering av et tilbygg som i første omgang vil gi plass til 100 nye elevplasser på Midttun skole.

(21.11.2018)

Ønsker veiledning av nyansatte lærere

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om veiledning av nyutdannede lærere, og ber byrådet følge opp prinsippene for kompetanseoverføring.

(21.11.2018)

Ønsker bedre tilbud til elever som mangler grunnskolepoeng

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om tilbud til skolelever som ikke fullfører grunnskolen.

(24.10.2018)

Ønsker dialog på skolene om elevenes mobilbruk

Bystyret ber om at alle skoler som ikke har dette i dag, går i dialog med elever og foreldre for å klargjøre retningslinjer for mobilbruk på egen skole.

(19.09.2018)

Endelig ja til ny Tveiterås skole

Bystyret har nå fattet endelig vedtak om at Tveiterås skole blir revet og at det bygges ny skole. Bystyret beklager bekymringene saken har medført for elever, foreldre og ansatte.

(20.06.2018)

Vil redusere bruk av bildekkbelegg i barnehager og skoler

Bystyret ber byrådet om å legge frem en sak som drøfter omfanget av bruken av gummibelegg i kommunens skoler og barnehager, samt alternative løsninger.

(20.06.2018)

Vil ta koordinert opptak til barnehageplass ett steg videre

Erfaringene med koordinert opptak til barnehager med høy andel av minoritetsspråklige barn gjør at bystyret vil ta arbeidet ett steg videre.

(30.05.2018)

Har vedtatt rammeplan for SFO i Bergen

For første gang det vedtatt en rammeplan som gir retning for innhold, organisering og kvalitetsutvikling av SFO.

(31.01.2018)

Har vedtatt kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager

Bystyret har vedtatt Sammen for kvalitet – lek og læring. Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Bergen 2018-2021.

(31.01.2018)

Vil sikre likeverdig alternativ til skolegudstjeneste

Bystyret har behandlet et skriftlig spørsmål om alternative opplegg for elever til skolegudstjenester og andre høytider.

(31.01.2018)

Har tatt stilling til forslag om tilbud til evnerike elever

Bystyret har behandlet et privat forslag om etablering av tilbud om undervisning for evnerike elever i alle bydeler.

(22.11.2017)

Finansiering av Tunesflaten modulskole på plass

Bystyret har fattet gjennomføringsvedtak for finansiering av modulskole på Tunesflaten.

(23.06.2017)

Vil forebygge mobbing av hørselshemmede elever

Bystyret ber byrådet snarest gå i dialog med skolene i Bergen om hvordan mobbing av hørselshemmede elever kan forebygges og håndteres.

(21.06.2017)

Fornyer SFO-tilbudet i bergensskolen

Bystyret slutter seg til nye mål og forslag for SFO-tilbudet ved bergensskolen.

(31.05.2017)

Tar imot gave til møteplasser ved to skoler

Bystyret har behandlet sak om å etablere to nærmiljøanlegg ved Mjølkeråen og Kjøkkelvik skole.

(26.04.2017)