Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha trafikkfri sone rundt skolene

Bystyret har vedtatt at alle grunnskolene i Bergen skal få en trafikkfri "hjertesone" rundt skolen.

Vedtaket er svar på et skriftlig spørsmål fra Kerim Hestnes Nisancioglu (SV) om trafikksikre skoler i Bergen.

I saken påpeker representanten kommunen sin plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende tiltak i alle sektorer. Han fremhever at mangel på fortau, farlige overganger og uoversiktlige kryss fører til farlige situasjoner og ulykker.

Bystyret har fattet følgende vedtak:

1. Alle skoler i Bergen skal innen utgangen av bystyreperioden ha en egen trafikksikringsplan med risikovurdering og tiltaksplan.

2. Alle skoler i Bergen skal innen utgangen av bystyreperioden opprette en "hjertesone" rundt skolen, hvor det ikke er tillat å sette av eller hente elever som blir kjørt til skolen. Dersom barn likevel kjøres, må stopp- og hentested skje på markerte steder utenfor denne sonen.

3. Skolene skal være pådriver for at flest mulig går og sykler til skolen.

Les dokumentene i saken